VANDAAG THUIS BESTELD > OVERMORGEN VERS IN HUIS - GEEN VERZENDKOSTEN BIJ BESTELLING VAN € 15,-- OF MEER
0
Winkelwagen
€ 0,00

In onze algemene voorwaarden is juridisch vastgelegd wat de rechten en plichten zijn van ons en van de klant van markt.mobi .
We doen natuurlijk steeds onze uiterste best om al onze klanten tevreden te houden, en benadrukken dat in onze voorwaarden.
Twijfel je over je rechten of plichten? Heb je een vraag over je bestelling of levering? Heb je vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact op met de klantenservice van markt.mobi. Zie daarvoor de knop contact.
Wij zijn van mening dat in bijna alle gevallen in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden.

Prijzen  
De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro, inclusief alle geldende belastingen, uitgezonderd de eventuele verzendkosten en/of een “tenzij anders” vermeld is.
De producten en prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van einde voorraad en van onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen nooit de waarde en de kwaliteit van het artikel.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.
De producten blijven onze eigendom tot we de volledige koopsom definitief hebben ontvangen.
 
Betaling
Alle betalingen zijn voor onze klanten zonder handelingskosten.
De beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeuren door de gerenommeerde bedrijven CCVPay en Ideal. Zij zijn verantwoordelijk voor eventuele misbruik en problemen met uw betaling. Zowel CCVPay als Ideal zijn uiterst betrouwbare bedrijven met een onberispelijke staat van dienst. Zij hebben bijzonder uitgebreide procedures rond beveiliging en veiligheid. Daardoor garanderen zij een snelle en veilige betaling.
Eventuele kosten als gevolg van aan de klant te wijten fouten in de betaling, komen voor rekening van de klant. Voor administratiekosten van onze kant rekenen wij minimaal € 5,--. Te maken gerechtskosten of andere kosten in dit verband worden aan de klant doorgerekend.

Verzending en levering
Wij verzenden je bestelling zo snel mogelijk en zodra je betaling definitief op onze rekening staat.
Verzendkosten: er wordt een bijdrage in de verzendkosten gevraagd. Deze verzendkosten kunnen gratis zijn vanaf een bepaald minimum bestelbedrag of minimum aantal producten. Informatie daarover op de website of bij de producten.
De producten worden opgestuurd naar het verzendadres dat je opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).
Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Nederlandse en Europese wetgeving.
Hoewel we de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met de wetgeving van alle landen waarnaar we verzenden, is de koper met betrekking tot de producten van de bestelling verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor zendingen buiten de EU. Het transport en de eventuele bijkomende kosten in die gevallen kunnen nooit verhaald worden op markt.mobi.
Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket bij de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling is aanvaard van de transportfirma.
Bij een probleem met de levering van je bestelling verzoeken we jou altijd zo snel mogelijk contact op te nemen met onze klantenservice. Wij proberen zoals al gezegd steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.
De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen na bestelling en betaling geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen 7 dagen na de datum van annuleren terugbetalen.

Persoonlijke gegevens  
Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan derden, anders dan hierna vermeld.
Je gegevens worden wel onder strikte voorwaarden doorgegeven om de betaling en verzending van je bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven we bijvoorbeeld je adres door aan de post om je bestelling te kunnen verzenden.
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heb je het recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heb je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden en heb je de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

Kopersbescherming  
De consument heeft het recht aan markt.mobi mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden en wel binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van bestelling c.q. vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.
Indien je de bestelling binnen die 14 kalenderdagen al hebt ontvangen verzoeken we je voor de terugzending steeds contact op te nemen met onze klantenservice. We bezorgen je dan snel en eenvoudig een terugzendformulier met etiket en stappenplan. Zo kunnen we je terugzending snel verwerken.
De producten moeten dan binnen 7 dagen na de dag van annulering in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden met het terugzendformulier.
Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde bedragen terugstorten, uitgezonderd de betaalde verzendkosten voor de levering.
Het recht is niet van toepassing op verpakkingen van voedingsproducten die de consument reeds heeft geopend.  Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

De artikelen moeten worden teruggezonden naar ons magazijn:
markt.mobi
Dopheide 20
8445SJ Heerenveen
Nederland
 

Aansprakelijkheid
Onze producten gekocht voor particulier gebruik.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van onze producten. Indien je producten gebruikt voor je gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.
Wij besteden veel zorg aan de vormgeving van en de informatie op onze website, maar dat garandeert niet dat de informatie altijd 100% actueel, correct en compleet kan of zal zijn. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een direct of indirect gebruik van de site.
Deze website is bedoeld als informatiebron. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld uit diverse naar wij denken betrouwbare en wetenschappelijke bronnen.
De informatie op deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Bij medische klachten win je het best advies in van een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen naar aanleiding van de informatie van deze website of verdere informatie van bestuurders, directie of personeel van markt.mobi voordat je het advies van je arts hebt ingewonnen. Bestuurders, directie en personeel van markt.mobi kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers.
Wij verbinden ons ertoe om de garanties zoals vermeld op onze website zo goed als mogelijk na te leven. Er kan geen resultaatverplichting worden gekoppeld aan deze garanties. In geen geval kunnen de garanties aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding.

Tot slot
De verkoop waarop de huidige verkoopvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Nederlands recht. Je verklaart met het doen van de definitieve bestelling de gelegenheid te hebben gehad de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben kunnen lezen c.q. te hebben gelezen en er mee in te stemmen vóór je de bestelling hebt geplaatst. Het plaatsen van je bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.
We proberen deze website en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heb je toch nog vragen of opmerkingen neem dan zeker contact op met onze klantenservice.

Wij blijven altijd beschikbaar voor vragen en opmerkingen
Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van je bestelling kan je steeds met onze klantenservice contact opnemen. Wij verbinden ons ertoe je vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.

Contactgegevens
  • Mail:    support@markt.mobi
  •  Adres: markt.mobi , Dopheide 20, 8445SJ Heerenveen
  • Telefoon: +31621438830
  • Kamer van Koophandel (KvK nr.): 75316609
  • BTW-nummer: NL068891672B01
 
 

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten en voor verbetering van de site. We slaan geen persoonlijke gegevens op.